CE-markering en DoP

CE staat voor ‘Conformité Européenne’ en betekent dat het product in overeenstemming is met de Europese regelgeving.

Op grond van NEN-EN 1090-1 moeten fabrikanten een fabrieksprocesbeheersingssysteem (FPC-systeem) opzetten, documenteren en onderhouden. De technische eisen zijn voor staalbouwers beschreven in deel 2 (NEN-EN 1090-2). Het FPC-systeem wordt vervolgens getoetst door een keuringsinstantie of in het Engels een ‘Notified Body’ (NoBo). Als deze toetsing met goed gevolg is doorlopen, mag de fabrikant een prestatieverklaring ‘Declaration of Performance’ ofwel DoP opstellen, waarbij de fabrikant zich verantwoordelijk verklaart voor de door hem verklaarde prestaties en bij geleverde producten, zoals watersilo’s een CE-markering afgeven.    

De CE-markering kan gezien worden als een soort paspoort voor de ROwa wateropslagtanks en is sinds 1 juli 2014 wettelijk verplicht.

Bergschenhoek Water Technology B.V. heeft al de bovenstaande stappen doorlopen en is door Bureau Veritas gecertificeerd. Het certificaat van overeenstemming van de productiecontrole en de  Declaration of Performance (DoP) voor gegolfd stalen ROwa opslagtanks kunt u via onderstaande links downloaden.