De voorgeschiedenis van Bergschenhoek Water Technology B.V. begint in 1956 met de start van Betonwarenfabriek Hercules N.V.. In deze fabriek werden binnenmuurstenen gefabriceerd, die later werden toegepast voor woonhuisventilatie. In 1965 werd de naam van Hercules gewijzigd in Industrie en Handelmaatschappij Bergschenhoek B.V. (IHB).

Binnen de vanuit Krimpen aan den IJssel geleide Rook Groep bleef IHB zich ook de jaren daarna richten op woonhuisventilatie. Het toenemende belang van de isolatie in woningen leidde ertoe, dat mechanische woonhuisventilatie zijn intrede deed. In reactie hierop begon IHB rond 1970 met de productie van mechanische woonhuisventilatoren en spiraalgefelste luchtkanalen, en legde zij de basis voor haar huidige leidinggevende positie in de markt voor woonhuisventilatie in Nederland. De specialisatie tot groothandel betekende dat in 1979 de fabricage van betonwaren werden afgestoten en werd de overgang van beton naar staal een feit.

In 2004 wordt een productielijn geïnstalleerd voor de productie ROwa (drink-) water tanks en ventilatiekanalen ten behoeve van opslag van aardappelen en knolgewassen.

Het huidige programma van Bergschenhoek Water Technology B.V. bestaat uit de productie en verkoop van watersilo’s en ventilatiekanalen ten behoeve van aardappelen en knolgewassen.

Bergschenhoek Water Technology B.V. maakt samen met KWT en Buwatec deel uit van de Bergschenhoek Groep (BHG). Binnen de BHG werken de genoemde werkmaatschappijen nauw met elkaar samen.