Bergschenhoek Water Technology B.V. neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO is verankerd in onze kernwaarden en maakt structureel deel uit van onze lange termijn strategie.

De ISO 26000 is als richtlijn gebruikt om onze inspanningen op het gebied van MVO te toetsen.

Dit jaar wordt het jaarverslag voor de derde keer via onze website gedeeld . Het geconsolideerde sociaal jaarverslag van de Bergschenhoek bedrijven publiceert de Bergschenhoek Groep op haar website.

Daarnaast was Bergschenhoek Water Technology B.V. van 2012 tot 2022 in het bezit van het CO₂-Bewust certificaat niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder. De CO₂-Prestatieladder stimuleert bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij om o.a. energiebesparing, efficiënt materiaal gebruik en gebruik van duurzame energie.

Bergschenhoek Water Technology B.V. heeft haar CO₂-footprint sinds 2010 al 70% verminderd! Door ingezette acties, zoals vergroening van het leasewagenpark, gebruik van groene stroom, bewust omgaan met energie, gebruik van energie zuinige verlichting, etc. is onze CO₂-uitstoot verminderd.