Voor het kweken van zout- of zoetwatervissen. De aquacultuur kent open en gesloten systemen. De open systemen staan in verbinding met natuurlijk water zoals viskwekerijen in kooien. Deze methode lijdt vaak tot vervuiling van het open water.

Gesloten systemen daarentegen staan niet rechtstreeks in de verbinding met open water. In gesloten wordt vis gekweekt in tanks en bassins. Via recirculatiesystemen, wordt water na zuiveringsstappen hergebruikt.

ROwa tank voor de viskwekerij
Wereldwijd stijgt de behoefte om vis onder gecontroleerde omstandigheden te kweken, door de problemen van overbevissing.

Steeds meer soorten vis kunnen door de technische ontwikkelingen gecontroleerd worden gekweekt met een goede balans tussen operationele kosten en markt opbrengsten. ROwa fish tanks zijn geschikt voor viskwekerijen en recirculatie systemen.